Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Hrad založil v roce 1264 Přemysl Otakar II. Z podstatné části byl dokončen v roce 1279, kdy zde byl uvězněn mladý Václav II. V roce 1300 byl zastaven Berkům z Dubé, v jejichž rukách zůstal až do roku 1348, kdy ho vykoupil Karel IV. Od počátku 15. století byl hrad zastvován, za husitských válek ho držel Jan starší z Michalovic. V průběhu 16. století začal ztrácet význam a chátral, na počátku třicetileté války byl vypálen. K výraznéjším zásahům do jeho raně gotické podoby došlo až  za Albrechta z Valdštejna, který ho koncem 20. let 17.století přístavbou trojbokých bastionů a čtverhranné bašty k vnější hradbě začal proměnovat v moderní pevnost. Od tohoto záměru však záhy ustoupil a v průběhu druhé poloviny století se zpustlý hrad stal poutním místem a sídlem montserratských mnichů. Po zrušení kláštera Josefem II. byl Bezděz ponechán svému osudu.

   Dispozice vnitřního hradu je dvojdílná. Obklopovalo ji však ještě vnější opevnění a další opevnění s branami klesalo ještě hluboko podél přístupové cesty. Poté ji po prudké zatáčce přehradily příčné zdi s kulisovou prvou a druhou branou, které by bylo možno bránit pouze z ochozu. Hradba s cimbuřím podél cesty spojovala obě tyto brány s třetí, prolomenou v hradbě sbíhající od vnitřního hradu. Obranyschopnost byla posílena okrouhlou hradební věží, zvanou Čertova. Vnitřní hrad je tvořen širší spodní a užší horní částí, která je starší. Na nejvyšším místě staveniště se ve styku obou částí vypíná okrouhlý bergfrit. Ze spodního do horního hradu se vcházelo úzkou brankou v hradbě u paty bergfritu s portálem. Za Václava II. byla vystavěna hradní kaple. Do horní části vnitřního hradu se vstupovalo novou čtvrtou branou v hradbě u kaple. Všechny čtyři palácové budovy horního hradu jako by byly složeny z jednoho opakujícího se skladebního prvku : obdélného klenutého sálku, k němuž z jedné strany přiléhá klenutá komnata s krbem a z druhé strany roubená komora. Přízemí byla plochostropá a sdruženými okénky osvětlovaná druhá patra spojená s prvími šnekovými schodišti měla nejspíše pomocnou obytnou a provozní funkci. Všechny paláce kryly sedlové střechy s dochovanými strmými štíty. Kaple, původně zasvěcená sv. Michalovi, je výtvarně nejnáročnější částí hradu a řadí se k našim nejvýznamnějším raně gotickým sakrálním interiérům.

  Na sousedním čedičovém vrchu Malém Bezdězu se nacházejí zříceniny s hradem souvisejícího opevnění ( hradu ), jehož existence dle archeologických nálezů spadá do intervalu od přelomu 14. a 15. století do pokročilého průběhu téhož věku.

22.08.2007 09:34:51
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one