Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

  Hrad byl pod starším přemyslovským hradištěm vystavěn jako dědičné léno po roce 1237, nejspíše Ojířem z Frýdberka. Od posledního desetiletí 13. století hrad drželi pánové ze Žeberka, které před rokem 1322 vystřídali páni z Bergova. Ti ho na počátku 15. století prodali Jiříkovi z Janovic, od jehož bratrů přešel na Albrechta z Koldic. V roce 1421 ho dobyli husité a zdejším hejtmanem se stal Jakoubek z Vřesovic, který hrad držel až do roku 1437, kdy se navrátil Koldicům. Roku 1502 se stal majetkem Lobkoviců a v roce 1513 byla zrušena lenní závislost. Dnešní podobu získal pronikavou zámeckou přestvbou provedenou Antoniem della Porta podle návrhu G. P. Tencally v letech 1676 -1682.

   Podoba původního hradu dosud není podrobně známa. Dispozice byla zřejmě od počátku dvojdílná. Jádru dominovala okrouhlá zaniklá Červená věž, patrně bergfrit původního hradu, jehož součástí býval zřejmě i v písemných pramenech připomínaný starý palác. Výraznou přestavbu hrad prodělal v pozdní gotice. Jejím nejnápadnějším pozůstatkem je doposud stojící zajímavá dvojitá polookrouhlá bašta Manda v nároží předhradí. Hodně se stavělo v jádře, kde nejspíše vznikl i v písemných pramenech připomínaný Bílý dům. V dnešním zámku, respektive v jeho nárožním pavilonu, se z této doby zachovala místnost zaklenutá sklípkovou klenbou a další křížově zaklenutá prostora.

   Nejstarší fáze by mohla nejspíše náležet bergfritovému typu. Užití sklípkové klenby při pozdně gotické přestavbě napovídá, že zde na počátku 16. století působil saský školený mistr.

22.08.2007 20:25:12
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one