Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Městečko s unikátním souborem hradu, zámku, radnice ( fojství ) a kostela poznamenaným pozdní renesancí severského charakteru. Hrad byl vystavěn na začátku 14. století loupežným slezským rytířem Janem Wusthubem, který okolní krajinu uchvátil za bezvládí v letech 1308 - 1310. Hrad byl po nějakou dobu v rukou pánů z Lipé, ale v roce 1378 je na něm zeměpanským purkrabím Václav z Mladějova. Za bojů mezi markraběcími bratry Joštem a Prokopem získali Kolštejn páni z Valdštejna, z nichž v husitském a předhusitském období neblaze proslul Heník ( Hynek ). V letech 1430 - 1568 byl hrad majetkem pánů ze Zvole. Po roce 1575 Žerotínové započali v rámci gotických hradeb předhradí budovat trojkřídlý zámek. V této aktivitě pokračovali od roku 1581 Žerotínové. Konfiskované panství obdrželi roku 1622 od císaře Ferdinanda II. Liechtenštejnové, za nichž byl uzavřen dvůr dolního zámku na západní straně. Poté se projevila ztráta sídelní funkce, v jejímž důsledku se už děly jen věci pro zámek málo příznivé nebo nepříznivé. Požár z roku 1770 a 1926, zanedbávaná údržba a nedůstojné využití až do našich dob, přivedly zámek na pokraj devastace. V současnosti je sice tento mimořádný objekt zabezpečen staticky, ale vážné ohrožení nadále přetrvává.

   Hrad měl velmi jednoduchou bergfritovou dispozici. Hradba sleduje okraje skály a na přístupové straně se vypíná do oblouku. V něm se dosahuje síly 3, 3 m. Za ní stojí na starých základech nevysoká okrouhlá věž s vyhlídkou. Místo původního paláce není jasné, nebotˇ na ploše hradu se nacházejí jen fragmenty zdí celoobvodové zástavby, která byla zbořena po roce 1850.

   Za pánů ze Zvole došlo k důkladnému opevnění předhradí ( pohltil je renesanční zámek ) a k rozšíření obytných budov horního hradu, které však zmizely.

   Zámek bezprostředně navazoval na čelo hradu a kolem nádvoří s otroúhlými kouty obíhaly arkádové ochozy. Jejich tvarosloví s tokánskými sloupky svědčí o účasti mistrů zběhlých ve zvyklostech severoitalské školy.

   Po dohotovení středního zámku téměř ihned započala stavba zámku dolního, ovšem vyměnila se stavební hutˇ. Dokončení věže je datováno erbovním nápisem na jejím portále. Ostatek zůstal do roku 1615 v torze. Zájmem Hanuše Petřvaldského z Petřvaldu bylo důstojné dovršení stavby. Křídlo západně od věže ( bez ochozů ) - a snad východní spojovací jednoprostorovou budovu - postavila asi hutˇ pracující na kostele sv. Michala, již třetí v pořadí. Od městečka byl zámek oddělen obezděným příkopem, který překonává kamenný most.

23.08.2007 15:20:50
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one