Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Hrad se poprvé připomíná až roku 1356, ale vystavěn byl po roce 1330 některým z bratří z Otaslavic a Dubicka. Patřil k hradům, na nichž zálibně spočinulo oko markraběte Jana Jindřicha, což bylo vždy spojeno s následným přivlastněním. V roce 1387 však opět přešel do šlechtických rukou. Na počátku 15. století sice hrad drželi vladykové ze Šumvaldu, leč v roce 1434 se po něm psal známý severomoravský příznivec husitů Jan Tunkl. Z jeho synů, kteří byli stoupenci krále Jiřího, převzal Brníčko mladší Jan. Při kampani vojska Matyáše Korvína proti Tunklům v roce 1471 byl hrad obsazen a poškozen. Provizorní opravy prodloužily jeho využívání ještě o 40 let, ale roku 1513 se již uvádí jako zbořený.

   Poněkud protáhlý tvar vrcholu kopce dovolil vybudování hradu v centrální poloze a směrem k jihu pak zřízení nevelkého předhradí. Jádro hradu má opět tvar známého oválu se zalamovanou 2, 1 m silnou plášťovou hradbou. K ní je přistavěn trojprostorový a dvouprostorový palác, jenž byl dodatečně prodloužen k čelní hradbě. Stopy menšího stavení jsou na západě. Mezi ním a palácem byla v obvodové hradbě prolomena brána, k níž vedla cesta parkánem okolo tří čtvrtin obvodu hradu. Vstup do parkánu byl na jihozápadě a vedl k němu můstek z širokého obezděného valu přes okružní příkop. Šířka příkopu donutila postavení pilíře na dně příkopu. Na exponované jižní straně byla pláštˇová zedˇ hradu zesílena masivními hranolovými pilíři. Původní vstup byl zřejmě od jihu přímo do nádvoří.

   Okružní příkop je na vnější straně vymezen valem, jenž se na jihu rozšiřuje v předhradí. Až na vstupní koridor na západě a obezdění valu s cestou na koruně, nenese stopy zděné zástavby. Ze dřeva a hlíny byl asi i masivní bolverk, kterým je na jihu ukončen druhý okruh valů a příkopů kolem celého hradu. Mírně klesající šíje je před ním překopána dalším příkopem. Rozsáhlá, bytˇ poněkud zastaralá opevnění dokládají význam, který majitelé hradu přikládali.

23.08.2007 16:59:06
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one