Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Hrad založili ve druhé polovině 15. století páni z Vrbna. Při dělení Bruntálska v roce 1405 se hrad ještě neuvádí, roku 1467 se po Bruntále píše Jan z Vrbna, jehož rod držel město v zástavě a přímo se hrad zminuje roku 1506.

   Ani velká renesanční přestavba nebyla jednotným dílem jedné generace pánů z Vrbna. Staré paláce prodloužil a dílem zvýšil už od roku 1556 Jan st. z Vrbna, v díle pokračoval jeho syn Hynek st. Přibližně mezi roky 1585 - 1599 zvýšil severní palác, vystavěl západní polovinu jižního křídla a schodištˇovou věž. Přestavbu dovršil do roku 1608 Hynkův syn Jan ml. Tehdy vznikla druhá polovina jižního křídla a dobudovány byly rozestavěné ochozy. Jejich originální, již manýristické provedení - při stejném rytmu mají horní arkády poloviční výšku oproti dolním - dále nezvyklý tvar arkádami obepjatého prostoru, do něhož ještě vstupuje monumentální barokní schodištˇové těleso, to vše působí vskutku mimořádným dojmem.

   Také Vrbnové byli postiženi pobělohorskými konfiskacemi. Bruntál zakoupil velmistr řádu německých rytířů, bratr císaře Ferdinanda II., arcivévoda Karel. Komorním statkem velmistra zůstával nadále a jako takový byl v letech 1766 - 1771 barokně přestavěn podle projektů G. F. Ganse a F. A. Neumanna. Vnějšího vzhledu se dotkla honosná úprava severního a vstupního průčelí s vysokým pilastrovým řádem a bohatým sloupovým portálem, a zmíněná schodištˇová budova. Ostatní úpravy spočívaly ve sjednocení podlažnosti a rytmu otvorů, pozornost byla též věnována výzdobě reprezentačního prvního patra. Dalších nepodstatných úprav se zámek dočkal po roce 1820 a pak znovu na přelomu 19. a 20. století.

   Pozoruhodná dispozice tvaru výseče je dána obloukovým přepažením prostoru v koutě sevřeném na severu městskými hradbami. Vskutku silná mezitraktová zedˇ jižního křídla je původně gotickou hradbou hradu, která byla do renesančního sídla pojata.

   Od roku 1945 je vlastnictvím státu a je využíván ke kulturním účelům.

23.08.2007 18:49:14
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one