Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Hrad zcela chybí v soudobých písemných pramenech. Dřívějšími německými usedlíky byl nazýván, podle dalekého rozhledu, Lugislandem. Archaická podoba hradu je blíže známá díky předválečnému archeologickému výzkumu. Důležitý byl zejména pro zjištění hlavní stavby - obytné věže - a dnes již téměř nezřetelného předhradí.

   Hrad stál ve vrcholové poloze a okrouhlému utváření terénu je přizpůsoben lehce oválný okružní val a příkop. Ploché jádro s uměle opravovanými skalními výchozy nese stopy několika prohlubní po objektech. Na severozápadě odkryl výkop suterén čtverhranné věže ( 13,5x12,5 m ) s dolní částí vyzděnou z kamene nasucho nebo na hlínu, jejíž vyšší části byly zřejmě dřevěné. Stejně je vyzděna studna umístěná v příkopu pod věží, zedˇ v zářezu na jihovýchodě, vykopaná hradba s bránou na obvodu předhradí a zídka stavení s kovářskou výhní tamtéž.

   Zdá se, že primitivním provedením se lokalita zařazuje mezi provizorní opevněná sídla zřízená jako centra kolonizace nepříliš širokého okolí. Tuto představu podporují ještě zajímavé kamenité valy v sedle západně pod hradem. Jsou vytvořeny z kamení vysbíraného z plochy přibližně 180x50 m. Hrázky vymezují políčka prvních obyvatel hradu, kteří nemohli spoléhat na okamžitý přísun potravy ze sotva založených osad.

   Archeologickým datováním keramických nálezů se život na hradě dá datovat od druhé poloviny 13. do poloviny 14. století.

23.08.2007 21:17:47
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one