Hrady.cz
   Hrad založen ve druhé čtvrtině 15. století. Pravděpodobně sloužil světským držitelům klášterního panství v období husitských válek. V roce 1428 hrad získali páni z Pernštejna a při jejich kališnické orientaci přítomnost vojenské družiny nepřekvapuje. Posádka na hrádku dožívala i po obnovení svrchovanosti kláštera nad statky a objekt byl před polovinou 15. století opuštěn a vypálen.

   Hrad využil nejen kuželovitého vrchu kopce, ale i dvou mírně skloněných plošin, které se rozkládají od něho na západ a na východ. Opevnění je značně rozlehlé, má rozměry 147 a 75 m. Jádro zabírá vrchol kopce, který nebyl uměle navršen, ale naopak srovnán do víceboké plošiny s osami 28 a 25 m. Blíže ho známe díky archeologickému průzkumu L. Belcrediho. Severovýchodní sníženou část jádra zabírala zděná obytná věž na půdorysu obdélníka, patrně se třemi plochostropými podlažími a prejzovou střechou. Vypovídá o ní už jen suterén, částečně zasekaný do skály a přístupný boční schodištˇovou šíjí. Vstup byl opatřen portálkem s pískovcovým okoseným ostěním a interiér obsahoval tesanou okrouhlou cisternu.

   Kolem severní strany věže vedla poslední část trasy stezky na horní plošinu, kde stálo několik dřevěných stavení. Byla ohrazena obvodovou hradbou, která však nemusela být v úplnosti dokončena. Do ní je začleněno zajímavé palebné stańoviště, jehož střílna směřovala nad kamenný přechod přes okružní příkop. Příkop ( šířky 10 - 15 m ) byl na vnější straně vymezen valem a od zmíněného přechodu jím procházela trasa přístupu. Nejprve kolem zploštělé parkánové bašty severovýchodně od věže, pak přes můstek z konce parkánové zdi vzhůru do nádvoří.

   Pozoruhodné je vnější opevnění, které tvořil příkop a vnější val s jádrem a korunou v podobě zdi stavěné nasucho. Podle vedoucího výzkumu byl vstup od západu, v nejnižším bodě opevnění a cesta k němu stoupala od Předklášteří po jižním úbočí hradního kopce. Smysl velikosti předhradí mohl spočívat jen v tom, že poskytoval bezpečnou základnu pro vojenský oddíl.

25.08.2007 12:41:48
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one