Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Podle historických dokumentů tento hrad vznikl v období 1253 - 1278 jako součást trojhradí na řece Úpě. Byl postaven rodem ze Skalice za podpory Přemysla Otakara II. Tento hrad kolonizoval kraj až k Trutnovu a Teplicím nad Metují. První písemná zmínka pochází z roku 1291, kdy byl majetkem zemského sudího Sezemy z Červené Hory, který se zde uvádí až do roku 1295. Dalším známým držitelem byl v letech 1326 - 1365 Mikuláš Piskle z Rotemburka, toho vystřídali páni z Jenštejna, kteří hrad v roce 1393 prodali pánům z Náchoda. Ti za husitských válek představovali agilní exponenty katolické strany, a proto byla Červená Hora v roce 1421 neúspěšně obléhána husity. Druhé husitské obležení v roce 1427 skončilo dohodou, která zajistila Hynkovi z Červené Hory a jeho lidem volný odchod, hrad byl poté vypálen a pobořen.

   Protáhlá hradní dispozice byla v zásadě trojdílná. Za prvým příkopem leželo nevelké předhradí, na němž je dnes patrna pouze deprese a valovitý útvar v zadní části za ní. V podstatě lichoběžné jádro za dalším mohutným příkopem se rozkládá do dvou nepříliš odlišných výškových úrovní. Tento stav však může být výsledkem způsobu destrukce, nebotˇ nelze vyloučit, že minimálně zadní část jádra je zavřená. V níže položené přední části jádra je patrný především valovitý pozůstatek obvodové hradby. Rozhraní obou úrovní představuje relikt nejspíše příčné, minimálně dvouprostorové budovy, jejíž zdivo severní místnosti bylo částečně okopáno. Zadní část jádra si na jižní straně uchovala torzo obvodové hradby s výběhem stěny k ní přiléhajícího objektu a výrazné relikty obvodové fortifikace či zástavby na jižní a západní straně. Nejvyšším bodem dnešního areálu je homolovitý útvar v jihozápadnám nároží této části hradu, který patrně skrývá pozůstatky okrouhlé věže. Podstatně níže je položena západní, nejspíše provozní a hospodářská část hradu s výrazným reliktem obvodové fortifikace, která mohla být na západní straně i zdvojena ( např. opatřena parkánem ). Na opyši pak hrad zajištˇuje příkop a val před ním.

   Hrad nebyl doposud blíže zkoumán a vědomosti o něm nejsou zdaleka dostatečné. Již za dnešního stavu věomostí se zdá, že Červená Hora mohla náležet mezi významné šlechtické hrady rozvíjející bergfritový typ. Bližší poznání tohoto zajímavého hradu zůstává úkolem dalšího výzkumu.

25.08.2007 14:28:14
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one