Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Hrad byl založen po roce 1276 Blehem, který do té doby zastával královský úřad v Čáslavi. Jeho synové Mstislav, Bun a Sezema se po novém hradu poprvé píší v roce 1289. Hrad, který je poprvé jinak než v predikátu zmiňovaný až k roku 1419, setrval v rukách pánů z Chlumu až do roku 1575. Za významného Slavaty z Chlumu, který hrad držel od roku 1462 byl Chlum pozdně goticky přestavěn a získal moderní zemní opevnění. Od Diviše Slavaty z Chlumu a Košumberka hrad v roce 1575 koupila Alžběta Ostrovcová z Malovic, která ho již roku 1590 prodala Václavovi Sádovskému ze Sloupna, od jehož syna ho v roce 1604 koupil Jan Lukavecký z Lukavce. V letech 1620 - 1626 ho několikrát vybilo a vyplenilo císařské vojsko, v roce 1628 se již uvádí jako pustý. Patrně již od konce třicetileté války byl rozebírán na stavby v obci a jeho areál postupně začala překrývat parazitní zástavba, která v 19. století pronikla i do prostoru čela jádra.

   Dispozice hradu Chlumu byla nejméně dvojdílná. Prostor předhradí však záhy pohltila parazitní zástavba a v průběhu staletí zanikl i jeho přesný obrys a opevnění. Dochoval se pouze lomící se výběh valu napojující se k jihozápadní nárožní baště jádra. Jádro mělo pravidelný čtverhranný, téměř čtvercový obrys a patrně na všech stranách ho obíhal příkop s vnějším valem. V rámci pozdně gotické přestavby byla exponovaná nároží zajištěna impozantními sypanými zemními baštami. Vstup do jádra lze nejspíše předpokládat v trase dnešní uličky. Podobu jeho čela a zástavby neznáme, stejně jako situaci na severní straně. Na východní straně jádra se dnes vypíná jediná dochovaná nadzemní konstrukce. Jde zřejmě o jižní štítovou zeď s nárožími paláce, jehož vnější stěna byla opatřena výrazným skarpem. Na jižní straně jádra se po celé délce dochovaly tři rozměrné, valeně zaklenuté, do skalního podloží zasekané sklepy. Západní sklep obsahuje studnu. K obranyschopnosti hradu přispíval také ještě veliký rybník v údolí pod jeho východní a jižní stranou.

02.09.2007 08:18:32
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one