Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Jméno hradu neznáme stejně jako historické zprávy, které by s ním bylo možno ztotožnit. Archeologické nálezy dokládají jeho existenci od druhé poloviny 13. do počátku 14. století.

   Nepříliš výrazný pískovcový útvar na konci ostrožny neskýtal dostatečnou ochranu, a proto hrad nejprve zabezpečil šíjový příkop mezi dvěma valy. Tato fortifikace je nejlépe dochována na východní straně. Nevelké předhradí beze stop zástavby za ní od vlastního pískovcového suku odděluje další val a příkop. Na jeho svrchní plošinu se vystupovalo podél obvodu skály pomocí dřevěného schodiště na severovýchodní straně. Nalézáme zde podvalí, které lze nejspíše požadovat za pozůstatek dřevěné obytné věže, patrně jediné stavby jádra hradu.

   Hrad v Dolní Chřibské představuje zajímavou kombinaci malého šlechtického hradu na pískovci s řešením opevnění, typickým pro ostrožné hrady.

02.09.2007 09:33:54
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one