Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Prvá písemná zmínka o hradu pochází z roku 1391, kdy byl majetkem Jindřicha st. Berky z Dubé a na Housce. Jeho potomci zde sídlili nejméně do poloviny 15. století. V letech 1519 - 1522 zde seděl Jiří Kaplíř Osterský ze Sulejovic, od něhož hrad v roce 1532 koupil Václav z Vartenberka a na Rybnově. Poté byl připojen k rybnovskému panství, ztratil rezidenční funkci a zpustl. Vytratilo se i povědomí o jeho původním jménu, které muselo pak být nalezeno A. Sedláčkem.

   Hrad byl vystavěn na konci širší ostrožny. První fortifikace v podobě sypaného valu ji přepažovala asi 150 m před jádrem, zbytky dalšího valu a příkopu registrujeme ještě v určitém odstupu od jádra. Vlastní jednodílný hrad na čelní straně opevňuje široký příkop. Nad ním se dochovaly pozůstatky zalomeného průběhu obvodové hradby, která respektovala tvar pískovcového útvaru a celý hrad obtáčela. Vnitřní zástavba zaujala jižní a východní stranu areálu. Stavba při východní straně byla založena ve dvou výškových úrovních, přičemž pod vyšší je ve skále vytesán sklep. Minimálně její část byla dřevěná, jak dokládají nálezy mazanice. Lépe, do úrovně prvého patra dochovaná budova při jižní hradbě vykazuje tři stavební fáze. Druhou fází je přestavba po mohutném požáru a třetí stavbu rozšířila o obdélnou východní část, opatřenou rozměrnými okny. V úrovni jejího patra byla nově vyzděna i obvodová hradba. Na severní straně hradu existovala okrouhlá studna či cisterna, dnes vybraná do hloubky 14 m a sklípek, nad nímž snad mohla stát nějaká stavba. Využity byly zřejmě i skalky za hradem, spojené s ním můstky. Řešení vstupu do hradu není zcela jasné.

   Hrad nepochybně vznikl složitější, nedostatečně poznaným stavebním vývojem. V prvé fázi by ho snad bylo možno považovat za hrad s plášťovou hradbou.

02.09.2007 11:02:40
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one