Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

    Hrad vystavěl po roce 1478  Jan Illburk z Vřesovic. Z formulace povolení od Ladislava Jagellonského vysvítá, že zde nějaké opevnění muselo existovat již touto dobou. V roce 1507 bylo zrušeno manství k hradu v Mostě. V roce 1578 hrad přešel na Viléma z Rožmberka. Výměnou za Kyšperk se stal majetkem císaře Rudolfa II., a byl poté zastavován. Od roku 1590 ho vlastnili páni z Vchynic. Radslav z Vchynic začal stavět vnější bastionové opevnění, dokončené po roce 1624. Třicetiletá válka znamenala pro hrad sérii pohrom. Roku 1626 vyhořel a v letech 1634 a 1639 byl dlouhodobě obléhán a ostřelován. Protože objekt s moderním opevněním by mohl představovat v případě odboje proti císaři opěrný bod povstalců, byla nařízena demolice hradu realizovaná v letech 1644 - 1655. V 19. století zříceninu poškodila vestavba hostince a velmi neštˇastné jsou i nedávné úpravy.

   Dispozice hradu byla dvojdílná. Podobu předhradí zcela změnila přestavba v 17. století. Jádro na vrcholu kopce obíhal vyzděný příkop, před nímž byl ještě vyhozen mohutný val, jehož místo zaujalo později bastionové opevnění. Jádro mělo zhruba oválný obrys a jeho aktivní dělostřelecká obrana spočívala na sedmi okrouhlých plochostropých bateriových věžích. K obvodové hradbě zevnitř přiléhaly jednotlivé budovy, o nichž však díky vestavbě hostince v 19. století nevíme příliš mnoho. V nepoškozené části paláce se dosud dochovaly výklenky dvou oken a nárožního arkýře zaklenuté sklípkovými klenbami, které napovídají, že hrad stavěl sasky orientovaný či školený mistr.

   Doubravská Hora spolu s Hartenštejnem náleží k vrcholům našich obranných systémů pracujících s bateriovými věžemi.

26.08.2007 08:38:43
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one