Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Písemné zprávy o hradu mlčí a nezná se ani jeho původní jméno. Nepočetné archeologické nálezy dokládají jeho existenci ve 13. století.

   Nevelký hrad byl situován na skalním pískovcovém útvaru, od ostatní plochy ostrožny odděleném širokou, na příkop upravenou rozsedlinou. Vstup do vlastního hradu byl veden budˇ přes ní po dřevěném mostě, nebo z ní pomocí dřevěné konstrukce přes vstupní objekt v čele, jehož pozůstatkem by mohl být dochovaný zahloubený objekt. Hrad situovaný na několika skalních blocích byl, jak dokládají patrné draže, dřevěný. Jeho konstrukce překryly rozsedliny mezi jednotlivými skalami. Hlavním objektem byla roubená či hrázděná čtverhranná stavba, snad charakteru obytné věže. Kromě toho byla do skály na severní straně vysekána malá světnička oblého půdorysu, před níž je patrný kruhový zahloubený objekt, vyplněný vodou, snad studna či cisterna minimálních rozměrů ústí.

   Drábovna doposud nebyla podrobena detailnějšímu výzkumu. Náleží mezi malé skalní hrady, s nimiž se v Českém ráji ve 13. století setkáváme častěji. Detailnější, především historickou a funkční interpretaci je možno očekávat až do dalšího výzkumu.

26.08.2007 10:50:04
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one