Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Původ celnice na Drakově můžeme patrně klást do poloviny 13. století. Něco málo o osudech této pamětihodnosti napoví archeologické nálezy. Nestejnoměrně rozesuté uhlíky svědčí o velkém ohni, který celnici nepochybně zničil. Poněvadž se na hradě našel jediný keramický střep střep zařazený do 14. - 15. století, je možné se domnívat, že tomu tak mohlo být za husitského tažení v zimě 1428.

   Drakov ležel na skalisté desce protáhlého podkovovitého tvaru vysoké asi 10 metrů, kolem 9 metrů široké a 23 metrů dlouhé, která zabíhá jižně ze svahu do údolí Černé Opavy. Místo pro kontrolu a stavění pocestných ideální, nebotˇ se místu nelze nijak vyhnout. Skalisko příchozímu doslova stálo v cestě - stačilo uzavřít závorou cestu a úředníci mohli konat svou povinnost. Jakým způsobem úřadovali, může napovědět název. Německé drachen  značí přísného strážce, přímo dračích vlastností. Nepochybuje se tedy, že název Drakova ( to je jeho počeštělá podoba ) je původní a nevztahuje se k drakům, jak je to v pověsti, nýbrž k ozbrojenému výběrčímu, který svou horlivostí připomínal bytost nelidskou...

   Plošina Drachenburka je rovná, spojená s vybíhajícím skaliskem úzkou, asi jen 10 metrovou šíjí, přetˇatou zčásti uměle vysekaným příkopem. Přes něj byl přepažen dřevěný most, jistěže zčásti zvedací, po jehož spuštění se mohlo dovnitř. V obvodu hradby sledující okraj skály stály nepochybně dřevěné či dřevokamenité sruby a budovy, v nichž bydlela skromná posádka střídající se ve službách a nočních strážích. Kromě obytné budovy zde byla nepochybně stáj a seník se zásobou pro více koní, nebotˇ podle vlastní potřeby mohla být nabízena - za nemalou úplatu ovšem - výpomoc pocestným v čase nouze. Nalevo i napravo od strážiště se rozprostíraly poměrně velké plochy, kde mohly přenocovat v bezpečí kupecké vozy nebo i karavana či též vojenský oddíl. Pro tento bylo pohostinctví stanice samozřejmostí a jistě se tu za století fungování celnice udála řada roztodivných příhod.

26.08.2007 15:24:46
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one