Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Zakladatelem hradu byl Bohuš, syn Crha z Ceblovic a bratr Hartmana z Holštejna. Poprvé se připomíná roku 1278. Z posledních studií vyplývá možnost, že se hradu někdy na přelomu 13. a 14. století mohl zmocnit loupeživý rytíř Friduš z Linavy. Roku 1312 pobořen, záhy však obnoven. Obnovený hrad se vrátil Bohušovým potomkům, kteří ho roku 1371 zapsali markraběti Janovi. Markrabě Jošt, kterému se nikdy nedostávalo peněz, hrad před rokem 1408 zastavil Ctiborovi z Cimburka a král Václav ho roku 1416 dal Lackovi z Kravař. Na konci husitských válek se hradu zmocnil válečník Boček Puklice z Pozořic, jemuž ho roku 1446 legální držitel Heník z Valdštejna raději zapsal. K opevnování hradu došlo v neklidných poměrech okolo poloviny 15. století, kdy hrad mocí držel Vok ze Sovince a Jan Zub z Moravan ( roku 1463 ). Nakonec se na hrad vrátili Cimburkové a Ctibor Tovačovský ho roku 1476 spolu s Hranicemi prodal Vilémovi z Pernštejna. Ovšem roku 1470 byl pustý.

   Jádro hradu představuje typickou bergfritovou dispozici s válcovou věží o průměru 8, 5-9 m, která stála za hradbou na zděné výplni zaobleného čela hradu za severním šíjovým příkopem. Vylámat do skály příkop o šířce 22 a hloubce 10 m nebyl jistě úkol jednoduchý a narušené pokračování příkopu lemovaly po svazích kolem hradu náspy. Půdorys jádra je průnikem obdélníku a oválu ( 55 x 27 m ), ale pravoúhlá, menší jižní část byla asi od hlavní severní oddělena příčnou hradbou silnou 2, 5 m. Při východní hradbě stál dvojprostorový palác, z něhož se zachovaly zdi přízemí. Zato z věže zůstaly jen ohromné bloky zdiva, které po okolí patrně rozmetal výbuch střelného prachu při záměrném boření hradu na konci 15. století. Ze zbytků ostatní zástavby není zřetelné, jestli v jižním díle stála po bocích dvě menší protilehlá stavení, nebo šlo o jedinou příčnou budovu pod jednou střechou a s průjezdem.

   V první čtvrtině 15. století obtočil hrad parkán, který se na jihu rozšiřuje do předhradí. V jihovýchodním nároží byla zkomponována vstupní věžovitá brána, k níž z úboční části cesty od podhradní vsi směřoval most přes příkop. Při úboční cestě se nachází zdivo strážnice a starého původu může být i kamenný obloukový most v jejím ohybu.

   Boček Puklice hrad patrně opevnil šíjovou baštou mezi velkým příkopem a dvojicí dalších šíjových příkopů. Zděnou věží zajistil citlivý bod, převyšující o 4 m úroven hradu, a její obránce spojovala s upraveným čelem parkánové hradby lávka. Nebyl to jediný prvek, který bránil přístupu nepřátel po klesajícím hřebenu. Ten ještě dvakrát přerušily příkopy, za nimiž vyrostly pevnůstky, rovněž zamezující přístupu do hradu. Vidět je i kamenná podezdívka jednoho z nich. Prostřední byl možná palisádovým koridorem spojen s šíjovou baštou, a v tom případě šlo o vysunuté opevnění. Severní stál samostatně ( 250 m před čelem hradu ), a tudíž šlo o fortifikaci předsunutou.

26.08.2007 13:01:33
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one