Hrady.cz
   Hrad založil zřejmě český panovník k ochraně blízkých zlatých dolů a bezpečnému schromáždění vytěženého zlata před transportem. Výslovně kamenný hrad se připomíná v roce 1281, kdy byl v držení pánů z Linavy, ale brzy se vrátil do zástavního držení biskupa vratislavského. Roku 1285 byl dobyt vratislavským knížetem a posléze připadl k Opavsku. Při jeho dělení v roce 1377 se stal sídelním hradem hlubčické části. Po požáru v roce 1465 se na něm usadila posádka stoupenců kalicha, jíž velel královský hejtman Jan ze Žerotína. Ani modernizace opevnění nezabránila dobytí a poboření odlehlého hradu Slezany, po němž zůstal neobnoven.

   Od sedla Příčného vrchu je hrad oddělen dvěma příkopy a mohutným výškově odstupněným valem. Protože jádro hradu se nacházelo na čelní straně a předhradí až za ním, byl val upraven pro obsazení obránci. Druhý příkop spolu se zúženým valem obíhal kolem hradu a místy jsou dosud viditelné fragmenty jeho obezdívky. Násep je opět rozšířen na západě, kde po něm vedla cesta až k mostu přes příkop do brány předhradí, které je ploché. Hospodářské budovy zde umístěné byly zřejmě dřevěné. Na dvou stranách je chránil ještě parkán, ale spodek věžovité stavby v severozápadním nároží je pouze dokladem snahy po zřízení turistické útulny na přelomu 19. a 20. století.

   Horní hrad se nachází za příčným mělkým příkopem a vstup do něho chránila drobná bašta.  Na povrchu se rýsují dvě dvouprostorové budovy, z nichž větší západní zřejmě byla palácem. Po věži v jižním koutě jádra zůstal jen mohutný destrukční kužel. Stopy další válcové vížky a studny ( cisterny ? ) zminované  staršími badateli již nejsou patrné.

   Z hlediska vývoje fortifikačního umění jsou důležité zbytky dvou bašt - jihovýchodní protáhlé a zaoblené bašty s polygonálním prostorem a podkovovité v západním nároží. Zatímco první byla patrová a měla střílny pro ručnice, mimořádné rozměry a exponované umístění druhé nasvědčují možnosti instalace děl. Byly vybudovány po polovině 15. století a boční ( flankovací ) palbou bránily čelo hradu.

26.08.2007 18:36:41
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one