Hrady.cz
   Hrad založen nejspíše na počátku 14. století. Se jménem hradu se poprvé setkáváme roku 1317 v predikátu Viléma z Egerberka. Okolo poloviny 14. století ho koupili Šumburkové a od nich v roce 1384 Jindřich Škopek z Dubé, který hrad radikálně přestavěl. Na počátku 15. století přes Mikuláše Augustinova přešel na pány z Illburka ( za nich byl hrad v roce 1430 bez boje obsazen Vilémem ze Šumburka ) a po roce 1443 se zde vystřídal, větší počet majitelů, od roku 1460 do roku 1557 náležel Fictumům. Po polovině 16. století si Bohuslav Štˇastný z Lobkovic a Hasištejna založil pod hradem na pravém břehu Ohře zámek Felixburk a sešlý hrad byl postupně ponechán svému osudu.

   Z původního hradu se mnoho nedochovalo a jeho podoba nám značně uniká. Spojovat s ním můžeme patrně pouze část obvodové zdi jádra. Jindřichovou přestavbou vznikl hrad s dvoupalácovým jádrem. Pravidelné obdélné nádvoří uzavíraly na obou kratších stranách paláce, na delších pak spojovací hradby, z nichž severozápadní zpevnovala polygonální věžice. Dodnes se lépe dochoval obdélný vstupní plochostropý palác s průjezdem v části přízemí, velkým sálem a drobnou arkýřovou kaplí v druhém patře. Nádvoří v úrovni prvého a druhého patra obíhaly pavlače. Nároží paláce zpevnují bosované kvádry typické pro stavby dvorské huti Václava IV. Zadní palác měl navenek oblý obrys daný užitím starší hradby a prakticky celá jeho nádvorní stěna zanikla. Byl ještě dále upravován. Před čelem jádra se rozkládá nevelké předhradí se zbytky příčné podsklepené budovy. Přístupová komunikace se v něm obracela a podél boční strany jádra s věžicí scházela k věžovité, dovnitř otevřené druhé bráně. Ta byla součástí vnějšího ohrazení, před nímž byl vyhlouben příkop sledovaný valem. Na jeho koruně byla situována prvá brána s opevněným předbraním.

   Egerberk představuje nesporně jeden z nejzajímavějších šlechtických hradů doby Václava IV. Náleží dvoupalácové dispozici, která byla vyloženě modním typem v prvé polovině století. Kontakt s dvorskou hutí umožnilo Jindřichovi zřejmě jeho vysoké postavení člena korunní rady.

26.08.2007 20:07:50
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one