Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Silnice nahradila starou stezku vedoucí k horským přechodům do Slezska. Z hradů v okolí Vrbna je nejstarší, nobotˇ nálezy z meziválečných archeologických výzkumů datují jeho existenci od druhé poloviny 13. do poloviny 14. století. Historické zprávy úplně chybějí a jedinou informaci o jeho názvu poskytuje mapa bruntálského panství z roku 1579. Pravděpodobně jde o zeměpanské založení s vojenskou a správní funkcí, kterou před polovinou 14. století převzal hrad  Furstenwalde.

   Ani pozůstatky hradu nejsou o mnoho sdílnější. Jednodílná oválná dispozice je ze tří čtvrtin obklopena příkopem a mocným valem, který je v koruně 4 m široký a byl komunikačně využit. Na jeho vnitřní straně je místy vidět kamenná plenta zděná nasucho, u slezských hradů poměrně častá. Vlastní hrad měl po obvodu hradbu přes 2, 5 m silnou, ale jeho vnitřní zástavba není úplně jasná. Chybějící stopy existence věže, jakož i vyobrazení na zmíněné mapě naznačují, že věž neměl. Hlavní budova, dlouhý palác na skalnaté plošině, vyplnovala téměř celou plochu hradu. Jde tedy snad o palácovou dispozici. Brána do úzkého nádvoří se nacházela asi na východní straně.

28.08.2007 14:05:00
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one