Hrady.cz
   Hrad vystaven Hroznatovci nejspíše na počátku 14. století. V predikátu je jméno Frumštejn doloženo až k roku 1357. Páni z Frumštejna v historických pramenech vystupují do roku 1475. Hrad je výslovně připomínán pouze dvakrát. Z druhé zmínky v Dialogu Jana z Rabštejna výplývá, že byl v průběhu poděbradských válek nejméně dvakrát dobyt a následně nejspíše zpustl. Okolo roku 1521 se Frumštejn uvádí jako pustý.

   Jednodílný hrad má téměř pravidelný, obdélný obrys. Obíhá ho mohutný příkop, před nímž se ještě vypíná val. Ten byl nejspíše v další fázi upravován - na severu a východě získal širší plochou korunu. Ve středu obou stran byl zpevněn zemními baštami, přičemž dnešní koruna méně výrazné severní bašty leží neobvykle pod korunou valu. Na čelní straně, původně zřejmě před valem, existoval ještě jeden příkop. Vedení přístupové komunikace do hradu není zcela jasné. Jednu možnost představuje nástup po koruně valu středem severní strany. Druhou, komplikovanější, je vedení cesty z jihovýchodního nároží příkopu po rampovitém útvaru podél jižního a západního boku vnitřního hradu až ke vstupnímu objektu v jeho severozápadním nároží. Nelze vyloučit, že v průběhu života hradu mohlo dojít ke změně a že obě uvedené trasy byly, nejspíše postupně, užívány. Vnitřní plocha hradu je prakticky rovná a na jejím povrchu se nevyskytují žádné stopy malty. Depresi blíže západního okraje považoval A. Sedláček za pozůstatek věže, pro což však dnes nejsou k dispozici žádné indicie. Naopak okrouhlá jáma v jihovýchodním nároží by snad pozůstatkem věže mohla být. Další nevýrazné reliéfní relikty neumožnují jednoznačnější vysvětlení.

28.08.2007 15:20:18
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one