Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Hrad byl založen v průběhu prvé poloviny 14. století. Stavebník není zcela jasný, mohli jím být např. páni z Bibrštejna. V písemných pramenech se připomíná až k roku 1385 jako majetek Bohunka Puklice z Frýdštejna. Po něm se zde rychle střídali různí majitelé. V roce 1432 hrad v rukou Bohuše z Kováně obléhali husité. Po připojení k Českému Dubu v roce 1540, kdy ho koupil Jan z Vartenberka, byl opuštěn, jako pustý se poprvé připomíná k roku 1565. K poznání hradu výraznou měrou přispěl archeologický výzkum F. Gabriela.

   Měkká pískovcová skála umožnila část místností hradního jádra, včetně tzv. kaple, vytesat přímo do skalních bloků. Stavebníci hradu však nespoléhali pouze na strmost skalních stěn a celý areál ohradili ještě kamennými hradbami. Na nejvyšším místě staveniště je do nich zapojen i okrouhlý bergfrit, u jehož paty se nacházela do skály vysekaná obilnice. Obytné stavby, z nichž jedna obsahovala i vstupní průjezd, se přikládaly k ohrazení. Pod jádrem je o něco níže položeno předhradí, v němž se vypíná i druhá okrouhlá, tentokrát studniční věž. Tímto předhradím procházela původní přístupová cesta, dnešní vstup vedoucí menším ohrazeným prostorem na severu a dále do jádra vcházející štěrbinou mezi skalními bloky je mladšího data.

   Frýdštejn je krásnou ukázkou rozvíjení bergfritového typu v prvé polovině 14. století, kdy se s jeho obohacením o druhou věž setkáváme častěji. Svébytnost tohoto hradu pramení ze specifické syntézy zmíněného typu s prvky typickými pro skalní hrady zbudované na pískovci.

28.08.2007 16:33:51
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one