Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Hrad vznikl v průběhu 14. století. Poprvé je připomínán k roku 1354, kdy ho držel Matyáš z Frymburka. Dalšími majiteli byli páni z Lipé a poté z Dubé. Před rokem 1374 hrad získali páni z Opočna, za husitských válek byl v majetku Jana Městeckého z Opočna dobyt husity. Po roce 1431 ho opět drželi páni z Dubé, které na počátku 16. století vystřídali Andělové z Ronovce a před rokem 1534 Trčkové z Lípy. Koncem 16. století již nebyl obydlen, ale ještě koncem třicetileté války bylo v předpolí hradu zřízeno zemní opevnění se dvěma bastiony. Hrad sám byl po vybití vzbouřenými poddanými a švédským vojskem opuštěn a poté zpustl.

   Dispozice hradu je dvojdílná. V nevelkém předhradí dnes stojí hájovna. Do jádra se zaoblenými rohy vymezeného enormě silnou obvodovou zdí se vstupovalo úzkou brankou opatřenou předbraním v čele. Na nejvyšším bodě staveniště mu dominovala obrovská ( 18 m v průměru ) nepravidelně okrouhlá věž snad s plným přízemím. K oběma delším stranám nádvoří se přikládaly budovy, otevírající se i navenek okénky prolomenými v hradbě. V ploše nádvoří se nacházela studna. Před hradem je dochováno zemní opevnění z třicetileté války.

   Frymburk náleží mezi naše nejpodivuhodnější hrady 14. století. Původ jeho kuriozní věže bude muset ještě být předmětem detailního studia. Celek je možno považovat za velmi svéraznou variantu blokové dispozice, jejíž velká věž získala zcela neobvyklou podobu.

28.08.2007 19:00:59
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one