Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Počátky hradu nejsou zcela jasné. Do psaných dějin vstupuje roku 1355, kdy ho král Jan Lucemburský prodal Zbynkovi Zajícovi z Valdeka. Zakladateli hradu byli nejspíše Lichtenburkové. V držení pánů z Házmburka zůstal téměř po celý středověk. Patrně koncem 14. či v 15. století k němu bylo přihrazeno městečko Podhradí s kostelem. Význam Házmburka začal klesat od konce 15. století. Nejdříve zaniklo městečko a hrad, ačkoliv byl v prvé polovině 16. století ještě udržován, se jako pustý uvádí k roku 1586.

   Dispozice hradu je v podstatě dvojdílná. Dolnímu hradu se složitější, doposud jen velmi fragmentárně známou známou zástavbou dominuje Černá věž původně opatřená ochozem na konzolách v úrovni zeslabení své hmoty. Hornímu hradu na vrcholu kopce vévodí čtverhranná Bílá věž obklopená silnou vysokou pláštˇovou hradbou, vymezující obdélný obrys se silně zaoblenými nárožími. K této hradbě se přikládaly tři palácové budovy, z nichž největší a zároven nejstarší byla jižní. K její východní stěně přiléhá zajímavá cisterna s nálevkovitým ústím, vyzděným z kvádrů. Jádro obíhal parkán a západně od něho se nacházela další, snad mladší část hradu, označovaná někdy jako západní předhradí.

29.08.2007 16:31:26
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one