Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Hrad založil po roce 1306 loupežný rytíř Friduš z Linavy. Snad se stal jedním z cílů trestné výpravy Jana Lucemburského v roce 1312. Ten hrad Fridušovi odebral a následně odevzdal Vokovi z Kravař.

   Hrad neměl věž a v useknutém severním konci oválu obvodní hradby stál jeden palác, z něhož se dochoval původní sklep. Ještě kolem poloviny 13. století vznikl na východě druhý palác, kamenná parkánová zedˇ a snad kaple. Do konce století pak přibylo tzv. Kravařské předhradí. Hrad od počátku obíhal mohutný okružní příkop a val, který po roce 1400 zevnitř obezdili.

   Započala tak doba velkého stavebního ruchu. Za Petra Strážnického z Kravař do roku 1434 a následně za pánů ze Sovince byla vystavěna věž brány. Do dnešní hradby předhradí byly vloženy pětiboké věže a vznikl oblouk obezděného příkopu kolem předhradí.

   Kostkové z Postupic do roku 1475 zabezpečili vstup do hradu jakýmsi barbakánem, pozoruhodnou sostlicí hranolové věže s okrouhlou, a ohradou tzv. psince. Jádro vybavili velkou věží u brány a dvěma baštami. Hrad odolal obléhání Uhry v roce 1468. Vilém z Pernštejna sjednotil obytné budovy jádra ve dvě celistvá křídla.

   Poslední velké rozšíření hradu proběhlo za Jana Bohatého z Pernštejna. K Vilémovu předhradí byla bočními zdmi připojena Široká zeď a její obezděný příkop.

   Jan Bohatý je Z. Gardavským pokládán za stavebníka renesančního paláce, který překročil na východě obvodní hradbu jádra. Zdá se však, že starší budovy na zámek přestavěl Petr z Rožmberka těsně po roce 1580 a nelze vyloučit drobné úpravy provedené Bruntálskými z Vrbna ( 1593 - 1621 ).

   Konfiskované panství připadlo Dietrichštejnům. Za třicetileté války byl hrad několikrát marně obléhán Dány a Švédy. Škody natropené počínající demolicí však byly také urychleně napravovány. Na konci 18. století byl opuštěn, ale již před polovinou 19. století se objevily tendence k jeho záchraně. V dnešní době je velmi pomalu dostavován a slouží nejrůznějším kulturním akcím ( Hefaiston ).

29.08.2007 18:13:27
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one