Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Hrad založil v rámci budování nové sítě královských mocenských opor v prvé polovině 13. století Václav I. Pod hradem vzniklo důležité královské město. Úměrně svému významu, který se projevil i v husitských válkách, byl hrad dobře udržován a výrazně pozdně goticky přestavěn a opevněn, jak dokládá známé vyobrazení Jana Willenberka. Důležitou roli sehrál ještě ve třicetileté válce. Na základě rozhodnutí císaře Ferdinanda pak byl v letech 1651 - 53 zbořen. Do zřícenin v 19. století vestavěli restauraci s rozhlednou. Další necitlivé úpravy areál hradu poškodily na počátku 20. století i v nedávné době.

   Vzhledem k nešťastným novodobým zásahům jsou naše vědomosti o podobě hradu značně zlomkovité. Dispozice byla dvojdílná. Ve vnitřním hradě stávala velká okrouhlá věž, kaple, palác s královským sálem a další čtverhranná věž, jejíž zbytky se doposud dochovaly. Ve vnější části dodnes stojí zkomolené zříceniny zřejmě hospodářských budov a z obvodu vystupuje několik romanticky upravených pozdně goticky upravených dělostřeleckých bašt.

   Raně gotický hrad nesporně náležel typu s obvodovou zástavbou. Jeho bližší poznání však zůstává úkolem pro další výzkumy, které by zde zřejmě byly značně produktivní. Pozdně gotické dělostřelecké opevnění patřilo mezi kvalitnější realizace své doby.

29.08.2007 19:59:47
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one