Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Psaná historie o hradu mlčí, neznáme ani jeho jméno. Ves Blešno byla v 13. století majetkem doksanského kláštera a ani poté, co koncem středověku přešla do světských rukou, nemáme k dispozici žádný doklad o tom, že by zde existovalo feudální sídlo. K určení doby života doposud nejsou ani archeologické nálezy.

   Podle výsledku povrchového průzkumu F. Záruby a P. Kauska byl hrad, zaujímající úzký táhlý vrchol návrší, nejspíše trojdílný. Obě příkopy oddělené jihovýchodní části, snad předhradí, dnes nevykazují stopy zástavby. Přístupová komunikace je míjela ve svahu na severovýchodní straně. Na téže straně pod jádrem vystupovala do přihrádku, odkud pak stoupala k bráně, jež snad předstupovala před severovýchodní stranu jádra. To vykazuje protáhlý lichoběžný obrys s oblým severozápadním ukončením. Jeho dominantu představuje strmá, zhruba obdélná skalka v jižním nároží, na níž je nutno předpokládat existenci nějaké stavby. Jak napovídají terénní reliéfní relikty, zástavba se přikládala i k severovýchodní a severozápadní straně skalky. Výrazný pozůstatek zaniklé stavby vyplňuje i oblé severozápadní ukončení areálu. Dobře patrny jsou též pozůstatky obvodového ohrazení.

   Bližšímu zhodnocení hradu brání dosavadní minimální vědomosti o něm. Klíčovou zůstává zejména otázka doba jeho života a účelu. Pravděpodobnější se prozatím jeví směr úvah o vzniku hradu v průběhu 15. století. Zmnožení informací je možno očekávat po dokončení povrchového průzkumu a eventuálně od budoucího archeologického výzkumu.

21.09.2007 18:14:33
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one