Hrady.cz
   Existence Královské obory v Ovenci, která příslušela k Pražskému hradu, se poprvé připomíná k roku 1319. Obecně se předpokládá, že ji založil Přemysl Otakar II., a že zde vystavěl i malý hrad. Písemné zprávy, které by ho výslovně zmiňovaly, však nemáme velmi dlouho k dispozici. Tato skutečnost nepochybně souvisí s faktem, že nebyl samostatným objektem, ale příslušenstvím Pražského hradu, s nímž sdílel jeho osudy a nemusel být proto samostatně uváděn. Obora hrála značnou roli v bojích o Prahu na počátku 15. století. S nepřímými zprávami o hradu se setkáváme až v době jagellonské v rámci rekonstrukce zpustlé obory, prováděné od roku 1486. V letech 1502 - 1503 zde ,, maloval pokoje " malíř Roman Vlach. Po nástupu Habsburků v důsledku založení obory Hvězda zájem o Královskou oboru v Ovenci poněkud poklesl a další stavební činnost a úpravy přinesla až doba vlády Rudolfa II, kdy získala hlavní budova dnešní zděný arkádový ochoz. Za třicetileté války nebyl hrad vážněji poškozen, poté však počal být zanedbáván. Koncem 18. století byl dokonce označen jako pustý. Změnu přineslo až působení nejvyššího purkrabího Jana Rudolfa Chotka na počátku 19. století, který proměnil zanedbanou oboru v anglický park. Hrad se měl stát letním sídlem nejvyšších purkrabí, a k tomuto účelu byl v letech 1803 - 1821 novogoticky přestavěn. Tato úprava je jedním z nejstarších projevů romantismu v české architektuře.

   Jednodílný hradní areál měl podélný, na západě polookrouhlý, na východě pak pravoúhlý obrys. V místě jeho styku s východním pokračováním oborní zdi registrujeme dvojboký baštovitý výstupek nejasného účelu. Rovná západní strana s pravoúhlými nárožími by snad mohla indikovat existenci zaniklé zástavby v tomto prostoru. V areálu hradu dnes stojí obdélná budova letohrádku v průběhu severní strany a západně od ní mimořádně nepravidelná protáhle polookrouhlá budova s pozůstatkem vystupující polookrouhlé věže. Vlastní letohrádek tvoří obdélná, původně dvouprostorová budova, obíhaná na všech stranách arkádovým ochozem a nakoso postavenou čtverhrannou schodišťovou věží v JZ nároží. Její jádro neznámého gotického stáří tvoří zmíněný dvouprostorový dům, radikálně přestavěný za Vladislava Jagellonského v letech 1495 - 1496.

   V poznání hradu v Královské oboře zůstává mnoho otevřených otázek, které by mohl vyřešit pouze další výzkum, především archeologický a hloubkový stavebně historický. Hrad nejspíše patří do kontextu francouzského kastelového typu. Nepochybně náleží k mimořádně závažným objektům, jejichž poznání a zhodnocení zůstáváme stále mnoho dlužni.

31.08.2007 11:39:55
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one