Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Tradice historického Hradce sahá do velkomoravského období, kdy se v okolí náměstí rozkládalo opevněné centrum. Po stoleté přestávce ho v 11. století vystřídalo knížecí hradiště, které již bylo posunuto téměř na místo zámku. Hrad zanikl požárem, který je archeologicky datován do poloviny 13. století a mohl souviset s mongolským vpádem v roce 1241.

   Produktem obnovy byl kamenný hrad, jehož podobu známe jen v celkových obrysech a několika odkrytých detailech. Závažným zfrojem informací je popis hradu z roku 1570, tedy ještě před renesanční přestavbou.

   Plošný rozsah hradu dodržuje čtyřkřídlý zámek se severním ( vstupním ) dvoupatrovým křídlem a zbývajícími jednopatrovými. Obvodní zdi tvoří na východě hradba v plné výši, na západě je dochována pouze v přízemí. Výkopy odhalily pokračování hradby a staveb po obou stranách ostrožny na jihu, kde se areál zužoval. Palác stál asi v místě několikrát zalomené hradby na západě. Ve zmíněném popisu hradu figuruje nedaleko od paláce velká hradní věž, poblíže ní byla studně a za ní příkop s padacím mostem. Podle popisu byla zastavěna také skoro celá východní strana hradu, a to budovami rozdílné výšky, na severu podsklepenými.

   Po vzniku opavského knížectví na konci 13. století se stal Hradec rezidencí vládce, jíž byl až do počátku 15. století. Po přesídlení knížat do Opavy se na Hradci držitelé často střídali. V roce 1531 hrad vyhořel, byl však obnoven.

   Velká renesanční přestavba, kterou v letech 1585 - 1610 uskutečnili Pruskovští z Pruskova, přinesla sjednocení východního a výstavbu severního a jižního křídla. Za třicetileté války byl hrad opěrným bodem císařských vojsk a k dostavbě západního křídla došlo až po skončení války. V této podobě se stal zámek sídlem hrabat a později knížat Lichnovských.

   Impulzem se stal požár v roce 1796. Pod vedením architekta Jana Mihatsche byly zrušeny všechny pevnostní prvky, provedeny velké terénní úpravy a zámek zcela přestavěli v módním empirovém slohu. Také fasády patří z větší části pozdně klasicistní úpravě, kterou provedl po roce 1845 K. Klumpner.

   Relativně hodnotné jsou také novogotické úpravy K. Lüdeckeho po roce 1861. Stavba Červeného zámku a Bílé věže provedená do roku 1880 je projevem tvrdého německého eklekticismu F. Händela. V 19. století hostil zámek celou řadu významných osobností, jako je třeba Ludwig van Beethoven.

31.08.2007 13:45:34
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one