Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Své novoměstské sídlo založil Václav IV. okolo roku 1380. Poprvé zde pobýval roku 1399. Za husitských válek nebyl hrad poškozen a sloužil jako rezidence legáta basilejského koncilu. Poté byl hrad městem využíván spíše utilitárně. V průběhu 16. století značně zpustl a pozvolna se měnil ve zříceninu. V tomto stavu jej v roce 1627 získal řád bosých augustiniánů - kanovníků, který jej pro své potřeby výrazně přestavěl. V roce 1809 se stal součástí Svatováclavské trestnice, s níž byl ( včetně skály, na níž stával ) odstraněn v rámci pražské asanace v letech 1901 - 1905.

   Podobu Hrádku na Zderaze známe díky četným vedutám, historickým popisům i plánům alespoň v hrubých rysech poměrně dobře. Šlo o obdélnou dispozici s jedním zkoseným nárožím, obsahující dvě čtverhranné věže. Menší z nich, jejíž spodní část se dochovala až do zboření Svatováclavské trestnice, stávala nad řekou. I druhá, velká pětipatrová věž v čele vystupovala z obrysu hradu a byla nesporně obytná. Dosahovala značné výšky a dle starých vyobrazení ji kryla vysoká valbová střecha. Hrad měl dvě paralelní dvoupatrová palácová křídla, o jejichž vnitřní výbavě však nic nevíme. Celek mohl minimálně na části obvodu ještě obíhat parkán. Opevněna byla i rozsáhlá zahrada, tvořící součást tohoto nepochybně luxusního sídla, v níž se ocitla i zázračná studánka Pučka.

   Hrádek na Zderaze je ukázkou dvoupalácové dispozice, která zde byla doplněna o dvě čtverhranné věže. Novinku odpovídající vysoké kulturní úrovni Václavova dvora představuje opevněná zahrada.

01.09.2007 18:14:42
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one