Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Hrádek si postavil v letech 1410 - 1415 kutnohorský královský rychtář Václav z Donína. Za husitských válek byl hrad poškozen a koncem 15. století byl za Preklů a Smíšků z Vrchovišť  nákladně obnoven. Další přestavby se dočkal v prvé polovině 17. století. Dále byl užíván jako jezuitský seminář a následně jako škola. Poslední úpravy byly provedeny v padesátých letech pro potřeby muzea.

   Zhruba čtvercový areál Hrádku se přiložil k městské hradbě na místě, kde mu již předcházela starší zástavba. Kolmo na hradbu stála dvě palácová křídla. Jižní křídlo, původně se vstupním průjezdem, ukončuje obytná věž obdélného půdorysu a na opačné straně se k němu pojí z obrysu hradu vedle brány vystupující čtverhranná věžička. K průjezdu přiléhala obdélná, dvěma poli křížové klenby zaklenutá síň a z druhé strany obdobná čtverhranná prostora. Patro však bylo plochostropé. V obytné věži se v této úrovni zachoval velký sál sklenutý čtyřmi poli křížových kleneb na oblý střední sloup, z nádvorní strany osvětlovaný hrotitými okny. Protilehlý palác obsahoval nad plochostropým přízemím tři místnosti, z nichž dvě byly zaklenuty. Spojení prostor v patře umožňovaly pavlače. Obě věže nejspíše ukončovala obranná hrázděná patra. Pozdně gotická přestavba přeložila vstup do severního křídla prolomeného za tímto účelem novým průjezdem. Jeho rozsah zvětšila členitá nádvorní přístavba se schodištěm a kuchyní. Přízemí dostalo nové klenby a místnosti v patře byly opatřeny dvěma polygonálními arkýři, z nichž větší a výtvarně náročnější náležel kapli.

   Hrádek v Kutné Hoře stojí na nejasné hranici mezi hradem a opevněným městským palácem. Nápadná dispoziční podoba napovídá, že jako vzor Václavovi z Donína nejspíše posloužil pražský novoměstský Hrádek na Zderaze Václava IV.

01.09.2007 16:52:51
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one