Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Vlastní architektura zámku odpovídá velkorysosti stavebníků. Tři dvoupatrová křídla s arkádovými ochozy uzavírají úzký dvůr. Přízemí a patro má arkádu nesenou bosovanými pilíři, ve druhém patře jsou toskánské sloupky.

   Stavbu zámku završil Zdeněk Žampach, za nějž byl také roku 1604 dokončen osmiboký nástavec pernštejnské okrouhlé věže. V letech 1553 - 1562 hrad a předhradí přestavěl Jan Kropáč z Nevědomí. Samotný zámek však byl po stržení hradu nově založen asi mezi roky 1581 a 1584 Janem mladším ze Žerotína. Po roce 1595 Zdeněk Žampach vyzdvihl druhé patro. Vnitřní dokončování pokračovalo za Václava Mola z Modřelic po roce 1612.

   Předchůdcem zámku byl hrad, který postavili asi páni z Cimburka po obsazení Hranic v roce 1427 a výslovně se vzpomíná roku 1466. Protože se výsledky průzkumů zpracovávají, nelze ho zatím spolehlivě rozlišit od pernštejnského hradu z přelomu 15. a 16. století. Ten byl oproti dnešnímu zámku pootočen, předstupoval před městskou hradbu a nejméně ve dvou nárožích měl nakoso postavené věžice. Další dvě byly odkryty v průčelích. Mimo okrouhlé věže byl zjištěn starší nepravidelný věžovitý útvar v severozápadním rohu. Dvoutraktový palác stál na jihu a zůstaly po něm patrové valeně klenuté sklepy, přičemž jeden má klenbu ve vrcholnici dokonce mírně lomenou. Zástavba byla i na severu a krátké východní křídlo ukončovala věž městské brány.

   Současně se stavbou městské parkánové zdi postavili Pernštejnové v místě Předzámčí předhradí, z něhož po požáru v roce 1956 a odklizení trosek zůstaly jen dvě bašty s klíčovými střílnami a zpustlé sklepy. Od hradu bylo odděleno zámeckým parkánem a obezděným příkopem. Za Dietrichštejnů proběhla obnova škod z třicetileté války a dále byla věnována pozornost hospodářské funkci sídla.

   V 19. století proběhly zabezpečovací úpravy , ale obnovou řady oken se také zasloužily o rehabilitaci původního vzhledu. Zmizela však celá řada staveb, která překážela provozu na císařské silnici procházející městem.

01.09.2007 19:00:50
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one