Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Dle výsledků nevelké archeologické sondáže hrad vznikl již ve druhé polovině 13. století. V písemných pramenech je jako biskupský majetek poprvé připomínán k roku 1334. V arcibiskupských rukách byl využíván i jako karcer. Poslední zmínka pochází z roku 1395, kdy se měl stát sídlem dominikánského kláštera. Zanikl v 15. století. V průběhu 19. století ve zříceninách vznikl letohrádek využívaný později jako restaurace, záhy však opět zaniklý.

   Existence předhradí, dnes beze stop zástavby, se předpokládá severně od jádra. Jádro hradu na strmém pískovcovém bloku bylo přístupno do skály vysekanou chodbou. Nevelkou horní plochu lemují zbytky masivní okružní hradby, v souladu s tvarem skalního suku na severozápadě vedené oble, na severovýchodě, jihovýchodě a jihu tvořící ostrá nároží. Slabší zdi, které se k ní přikládají, již nejspíše souvisejí s novověkou zástavbou.

   Řešení vstupu je typické pro skalní hrady. Dochované zbytky obvodové hradby umožňují uvažovat i o možné souvislosti s hrady s plášťovou hradbou.

01.09.2007 20:07:22
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one