Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Dnešní zámek vznikl přestavbami z hradu, který se připomíná roku 1307 v rukách vratislavského knížete. Záhy na to přešel do vlastnictví biskupa sídlícího v témže městě.

   Utváření hradu je dosud jasně zřetelné. Klínovitým půdorysem se zaoblenými nárožími a mírně zploštělou okrouhlou věží se podobal většině hradů v okolí. Jeho plocha však byla asi přidělena na větší jádro s dvojprostorovým palácem a sníženou část na konci hradní ostrožny. Od převýšené planiny oddělovala hrad upravená rozsedlina využitá jako mimořádně široký příkop. Kvůli její šířce ( 50 m ) byl příjezd do hradu z boku. Na východě bylo k tomu zřízeno zčásti dochované předhradí. Podle vyobrazení z poloviny 18. století stál v jeho nároží zděný rondel, asi barbakán, který byl odstraněn až po roce 1750.

   Rozsáhlou obnovu hradu poničeného za husitských válek započal biskup Jan Roth. K západní hradbě byly přistavěny mohutné opěrné pilíře. Vstup na východě byl zabezpečen vysunutou branskou budovou. Uvnitř krátké křídlo propojilo věž s palácem. Přestavbu završil biskup Jan Thurzo v roce 1509. Po svých obnovitelích dostal zámek jméno Jánský vrch.

   Na počátku 17. století byl zastavěn severní cíp hradu nad městem a v dvorním průčelí vznikla čtyřosá arkádová lodžie na bosovaných pilířích. Za třicetileté války byl několikrát obsazen Švédy a císařskými vojsky. Po polovině 18. století přestavěl hrad na barokní zámek biskup Gothard Filip Schaffgotsch a učinil z něho rezidenci pro zbytek niského knížectví, johož větší část připadla roku 1742 Prusku.

   Úpravami na počátku 19. století uvedl Kristián z Hohenlohe zámek do dnešní podoby.

02.09.2007 12:51:15
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one