Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Historické zprávy o hradu mlčí. Při archeologickém povrchovém průzkumu se podařilo získat nálezy, které dokládají, že existoval na počátku 14. století. Mohl jej založit již Přemysl Otakar II., stavebník Nižbora, k jehož zboží hrad zřejmě náležel. Takovéto hradní dvojice se v Přemyslovském loveckém hvozdu vyskytovaly i v dalších případech. Jelikož závislé hrady sdílely osudy svých hradů ,, mateřských ", neprojevily se ani v jednom případě v písemných pramenech. U Jenčova jméno odvozené od osobního jména Jan nevylučuje ani možnost, že by zakladatelem hradu mohl být až Jan Lucemburský.

   Patrně nejmenší český hrad tvořily pouze dvě zděné stavby. Vrchol skalky zaujala malá obdélná obytná věž, pod níž stál dvoj či trojprostorový plochostropý palác. Na jeho vstupní straně lze nejvýše předpokládat ještě lehké, nejspíše dřevěné ohrazení malého dvorka, do něhož se obracely portály přízemí palácových místností.

  

02.09.2007 14:43:21
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one