Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Zakladateli hradu v letech 1363 - 1365 byli páni ze Rvenic, kteří zde sídlili až do roku 1407, kdy hrad koupil Petr z Perče. Již v roce 1410 však náležel Albrechtovi st. z Kolovrat a v roce 1416 Janu Smolíkovi ze Slavic. Od nich v 50. letech Jezeří získala neznámým způsobem saská rodina Kaufunků, jejíž panství zde ukončilo obsazení hradu vojskem krále Jiřího. V roce 1459 se Jezeří navrátilo do rukou pánů ze Slavic, kteří je vlastnili až do roku 1513. Noví majitelé, Hochhauserové z Hochhausu, je roku 1549 přestavěli na renesanční zámek, který drželi až do roku 1623. Tehdy ho jako pobělohorský konfiskát koupil Vilém mladší z Lobkovic, který záhy podnikl barokní úpravy. Po požáru v roce 1646  byl zámek zřejmě delší dobu neobyvatelný. Novou, velkolepou přestavbu, která v podstatě dala zámku dnešní dimenze, provedl až v roce 1696 Ferdinand Vilém z Lobkovic. V roce 1713 zámek opět vyhořel. Následná přestavba byla dokončena až ve 20. letech 18. století. Další úpravy přineslo ještě 19. století.

   Význačné zámecké stavební fáze překryly a znejasnily středověkou situaci, a tak přes provedené povrchové stavebně historické průzkumy není v podoběhradu příliš jasno. Nevíme ani, kolikadílná byla celá dispozice. Předpokládat je nutno existenci běžného předhradí. Z opevnění dnes dobře známe pouze polohu jednoho příkopu. Dnešní komplikovaná hlavní zámecká budova vykazuje zhruba půdorys ve tvaru písmene H. Při pohledu na plán zaujme zaujme enormní šíře zdiva jižního rizalitu, který lze nejspíše považovat za středověkou obytnou věž obdélného půdorys. Hlavní zámecké průčelí je řešeno zcela neobvykle se dvěma věžemi se zaoblenými nárožími na skalních výchozech v čele bočních křídel. Severní z nich byla v roce 1713 označena jako nová, jižní však dosavadní bádání vesměs považovalo za starou hradní věž. Pro to však nejsou prozatím žádné doklady.

   Bližší poznání středověké podoby hradu zůstává úkolem dalšího hloubkového stavebně historického a archeologického výzkumu. Pokud je jižní rizalit zámecké budovy skutečně obytnou středověkou věží, náležel by hrad do kontextu hradů s donjonem, což by době jeho vzniku bylo více než pravděpodobné.

03.09.2007 15:12:45
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one