Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Starší objekt, který zde stával, obsadil roku 1421 Jan Žižka z Trocnova. Strategické výhody tohoto místa jako opěrného bodu proti Litoměřicím ho v témže roce vedly k radikální přestavbě. Slavný vojevůdce se po Kalichu též psal. V roce 1437 byl hrad zřejmě coby majetek Heníka z Valdštejna obléhán a poté se za neznámých okolností dostal do rukou Viléma z Illburka. V roce 1467 kalich kapituloval před vojsky Jiřího Poděbradského a král ho svěřil Petrovi Kaplířovi ze Sulevic. Poslední zpráva dokládající jeho existenci pochází z doby po roce 1471, kdy ho držel Ješek Svojanovský z Boskovic. Nedlouho po tomto datu z důvodu vysoké, provozně komplikované polohy, zanikl.

   Vlastní hrad se rozkládal mezi dvěma skalními vrcholy nesoucími věže. Na předním stávala dnes zcela zaniklá okrouhlá věž, na zadním pak čtverhranný donjon. Přístupová cesta procházela nejprve přihrádkem pod předním vrcholem. Poté věžovitou druhou branou vstoupila na hradní nádvoří. Obvodové opevnění od ní pokračovalo dále až k obytné věži na zadním vrcholu. Boční strany hradu obíhal ještě příkop. V sedle mezi oběma věžemi existovaly různé, dnes již spíše jen formou terénních náznaků zachované budovy. Obrana přístupu k hradu byla vyřešena vysunutým opevněním. Tvořilo je zemní baštovité dělostřelecké postavení, dlouhým ohrazeným krčkem spojené s čelem hradu. Vzhledem k terénní konfiguraci stačilo toto jediné opevnění spolehlivě pokrýt palbou přístup k hradu. Tábořiště pro polní vojska se nejspíše nacházelo na spočinku na jihovýchodní straně hradního kopce, kde se dosud dochoval i příkop.

   Vysunuté dělostřelecké opevnění na Kalichu představuje revoluční novinku tvořící jeden ze základních kamenů počátku vývoje novověkých fortifikací. Jeho vznik lze nepochybně spojovat s Janem Žižkou z Trocnova. Nelze dokonce vyloučit, že by starší hrad mohl náležet do kontextu bergfritového typu.

03.09.2007 19:32:43
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one