Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Komendu založil král Vladislav II. po roce 1149. Trojlodní basilika Panny Marie pod Řetězem byla dokončena nejpozději roku 1182. Výrazné přestavby se komenda dočkala v průběhu 14. století, v případě kostela se práce táhly až do počátku husitských válek, které je přerušily. Po rozšíření Malé Strany za Karla IV. se původně před hradbami ležící opevněný areál dostal do vnitřní plochy města. V roce 1419 byl těžce poškozen. Do dnešní doby ho deformovala intenzivní stavební činnost v období renesance a zvláště baroka.

   Komenda zaujala důležitou polohu při konci románského Juditina mostu, jehož malostranské vyústění tak spolu s protilehlým Biskupským dvorem zajišťovala. K dosud částečně dochovanému románskému kostelu Panny Marie pod řetězem z obou stran přiléhala zástavba. Na jihu se doposud dochovala značná část trojkřídlé klášterní dispozice s ochozem rajského dvora, snad původní špitál. Na severu pak ležely vlastní budovy komendy, doposud nedostatečně probádané. Areál komendy byl velmi silně opevněn valem, zdí a věžemi. Silná obvodová hradba a nárožní čtverhranné věže se v mladší zástavbě dochovaly dodnes. Před nimi probíhal příkop a před ním byl zřejmě ještě vyhozen uvedený val. Kromě zmíněných hlavních objektů komenda obsahovala pivovar, hospodářský dům, zahradu, lázeň, tři domky a farní školu. Podobu areálu výrazně poznamenala stavební činnost ve 14. století. Vévodila jí velkorysá přestavba kostela. V této době již zřejmě příkop proti Malé Straně ztratil svou funkci a na jeho ploše vznikaly domy. Hospodářské vybavení doplnil mlýn.

   Jako celek představovala malostranská johanitská komenda rozměrný, silně opevněný objekt s početnou a členitou zástavbou.

04.09.2007 17:34:52
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one