Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Počátky hradu nejsou doposud známy. V roce 1374 byl majetkem Zdeňka z Valdštejna. V roce 1407 ho držel Petr ze Sloupna a posledním majitelem, o němž máme zprávy, že zde sídlil, byl v roce 1454 Zdeněk ze Sloupna. Koncem 15. století bylo panství připojeno k Semilům, s nimi pak k Navarovu a v roce 1511 k Hrubé Skále. V roce 1514 se již Košťálov připomíná jako pustý.

   Protáhlý vrchol kopce byl přírodou lépe chráněn ze západní strany a umělé opevnění valy a příkopy se soustředilo na zbytek obvodu. Na jihu leží v podstatě lichoběžné předhradí s rovnou vnitřní stopou beze stop opevnění i vnitřní zástavby. Opevnění, které ho na jihu a východě obíhá, má dnes podobu terénního stupně na severu přecházejícího do koruny valu, který obíhá jádro. Na severní straně je val rozšířen do trojúhelníkové plochy s výraznou jámou. Klesající opyš před ní přetíná další příkop, před nímž je vyhozen val. V podstatě oble pětiboké nevelké jádro, na severu opatřené ostrou hranou, ze tří stran obíhá příkop. V jádru se dochovaly především zbytky obvodové zdi. Zhruba jižní polovina plochy je vyvýšena a na severním okraji této vyvýšeniny je patrný zbytek zdiva. V ostatní ploše hradu další malý fragment zdi vnitřní zástavby registrujeme na severní straně.

   Košťálov byl malým šlechtickým hradem, detailní podobu jeho zástavby nelze za současného stavu vědomostí zodpovědně rekonstruovat. Zůstává zde široké pole působnosti pro další výzkum.

05.09.2007 06:36:56
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one