Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Hrad si před rokem 1333 postavili páni z Rýzmburka. V roce 1335 ho koupil kralevic Karel. V roce 1370 byl jeho držitelem Habart ze Žerotína, od jehož nástupců ho v roce 1388 koupil Jindřich Škopek z Dubé. Roku 1434 byl obléhán Jakoubkem z Vřesovic, jehož potomci ho pak drželi. S nástupem renesančního způsobu života přestával starý hrad vyhovovat a v průběhu druhé poloviny 16. století zpustl, na počátku 17. století však ještě dvě bašty měly střechu.

   Dispozice je dvojdílná. Jádro prvé fáze hradu obsahovalo kromě okrouhlého bergfritu dva rovnoběžné paláce. Štíhlý bergfrit je zakončen u nás spíše neobvyklou užší nástavbou, okolo níž obíhal ochoz. Jde tedy o věž typu máselnice. Celé jádro obtáčel parkán, k němuž se připojovalo ohrazení lichoběžného předhradí. Díky výstavbě hostince v 19. století toho o jeho zástavbě nevíme mnoho. Do této části hradu se vcházelo drobnou, dovnitř otevřenou čtverhrannou věží druhé brány, kterou z boku zajišťovala nevelká okrouhlá hradební věž s čtverhranným interiérem. I předhradí opevňovala parkánová hradba. Její součástí byla i prvá kulisová brána. V prvé polovině 15. století přistoupili majitelé k modernizaci hradu. Obranyschopnost jádra byla zlepšena dvěma čtverhrannými, dovnitř otevřenými baštami, které se staly součástí parkánové hradby. Daleko větší pozornosti se dostalo obytným stavbám jádra, kde byl především rozšířen, zvýšen a vybaven palác při velké věži.

   Prvá fáze hradu je krásnou ukázkou rozvíjení bergfritového typu v prvé polovině 14. století. Přestavba palácové části v prvé polovině 15. století znamenala dosažení dobového standartu.

04.09.2007 19:19:06
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one