Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   V písemných pramenech se Kozí hřbet poprvé připomíná k roku 1369. Keramika nalezená při povrchovém průzkumu však dokládá jeho existenci již ve 13. století. Od roku 1392 ažb do doby po roce 1475 byli majiteli hradu Břekovcové. Zanikl koncem 15. či na počátku 16. století a roku 1541 se uvádí jako pustý.

   Do hradního jádra se vcházelo z nevelkého předhradí po mostě přes příkop věžovitou branou, vysunutou do příkopu. Druhá brána se nacházela v příčné zdi sbíhající z nejvyššího místa staveniště, kde se tyčila čtverhranná věž. Dlouhé nádvoří za ní lemovaly z obou stran stavby, z nichž jihozápadní se dochovala pouze ve formě terénních náznaků, ze severovýchodní doposud stojí vnější nároží. Protože hrad byl situován na hřebeni, je i jeho zadní čelo zajištěno příkopem.

   Dnes patrná dispozice hradu nepochybně vznikla složitějším vývojem, který nejsme bez archeologického výzkumu prozatím schopni detailněji postihout. Klíčovou otázkou je stáří a podoba velké věže. Pokud by se jednalo o věž obytnou, bylo by možno pochybovat o její příslušnosti k nejstarší fázi výstavby hradu. Celek působí dojmem možné v souvislosti blokovými dispozicemi prvé poloviny 14. století. Mladšího původu by mohla být do příkopu vysunutá první brána.

21.09.2007 19:12:41
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one