Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

  V písemných pramenech se nepochybně králem založený hrad připomíná poprvé k roku 1359. Svou funkci plnil až do prvé poloviny 16. století. Jako pustý se poprvé uvádí k roku 1547.

   Hlavní stavbou hradu byla čtverhranná plochostropá obytná věž s jedním zaobleným nárožím. Do přízemí osvětlovaného dvěma střílnovými okénky, se vcházelo od severu vstupem opatřeným portály v obou lících. Prvé patro bylo vybaveno rovněž pouze dvěma drobnými okénky a mělo zjevně provozní funkci. K obývání sloužilo až druhé, vytápěné podlaží, osvětlované nejspíše třemi rozměrnými čtverhrannými okny. Kromě věže v nevelkém skalnatém areálu hradu vymezeným příkopem nejsou patrny pozůstatky dalších objektů, ani obvodového opevnění.

   Kunžvart je klasickou ukázkou jednoduchého hradu donjonového typu. Náleží k našim nejvýše položeným hradům. Náležel mezi tzv. horské hrádky, které panovník budoval v pohraničních oblastech k ochraně hranic a dálkových cest.

05.09.2007 18:27:48
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one