Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Nálezy z hradu sice datují vznik hradu už do 13. století, první zprávy ale pocházejí až z roku 1348, kdy byla Líšnice v rukách Bočka z Kunštátu. Roku 1406 hrad vydrancoval Smil z Kunštátu a Senice, o rok později vpadl do hradu Přibík z Odlochovic. Z rukou odbojného Heralta hrad  roce 1436 dobylo vojsko vévody a markraběte Albrechta, ten ho však záhy vydobyl zpět. Heralt byl poručníkem osiřelého Hiřího z Kunštátu a Poděbrad a Jiří k němu měl vřelý vztah. Když Heralt odmítl přijmout všeobecný zemský mír a brněnští občané ho roku 1444 zajali a popravili, Jiří se na oplátku postaral o jeho potomky. Vdově Kateřině pojistil roku 1447 věno na městečko a hradu Líšnici, což je poslední zmínka, neboť v zápise z roku 1464 se už hrad neuvádí a o 30 let později jen jako pustý.

   Odstraněno bylo hlavně jádro hradu, z něhož se na okrajích těžební jámy zachovaly jen útržky zdiva západní a žižní obvodové hradby. V nároží stála pravděpodobně věž brány, na sever od ní jsou náznaky příčného dělení budovy, stojící mezi branou a severním nárožím. Výtečně je dochován mohutný valový systém ve tvaru soustředěného čtvrtoblouku. Před příkopem chránícím jádro hradu se nachází plošina ve tvaru mezikruží. Díky své šířce měla funkci předhradí, a zřejmě jen dřevěnou zástavbu. Příkop před ní a násep navršený z vykopaného materiálu končí v bočních svazích výběžku.

06.09.2007 17:47:33
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one