Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Původní hradiště v Litoměřicích existovalo na Dómském návrší. S rozsáhlými urbanistickými změnami spojenými se založením královského města v 13. století došlo i k přenesení hradu na nové místo. Přemysl Otakar II. nechal postavit nový hrad v nároží severního rozšíření města. Výrazně ho přestavěl Karel IV. v průběhu třetí čtvrtiny 14. století. V průběhu 15. století zpustl, a proto ho roku 1499 král Vladislav Jagellonský daroval městu. Areál bývalého hradu pak byl různě využíván, především k hospodářským účelům. Co přetrvalo po velkém ohni v roce 1655 pak roku 1787 přestavěli na pivovar.

   Prvá fáze hradu byla pravidelnou, téměř čtvercovou dispozicí. Ve třech dochovaných nírožích existovaly věže. Jedna, z níž dnes stojí pouze střep, byla okrouhlá, druhé dvě čtverhranné. Existenci věže lze předpokládat i v nároží posledním. K hradbám mezi věžemi se přikládala palácová křídla. Pozůstatky je doloženo jedno z nich. Nádvoří však muselo být zcela obestavěno, neboť když se Karel IV. rozhodl vystavět nový palác, musel jej připojit k obvodu zvenčí. Tato mohutná obdélná plochostropá stavba je dnes nejlépe dochovanou částí hradu. Její součástí byla i drobná kaple v síle zdiva.

   Prvá fáze hradu v Litoměřicích náleží mezi středoevropské kastely. Palác ze 14. století je dnes vlastně jediným zdrojem informací o podobě královských městských hradů doby karlovské.

06.09.2007 19:11:04
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one