Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Rané osídlení je doloženo pozdně románským kostelem ve vsi. Hrad nepochybně stál v roce 1278, kdy se po něm psala větev pánů z Deblína. Někdy v polovině 14. století získali panství páni z Kunštátu a hrad se stal sídlem Hrocha z Kunštátu a Louček, po němž dědili příbuzní z boleradické větve. V jejich držení hrad setrval až do roku 1497, kdy se uvádí jako pustý. K roku 1366 je doložen purkrabí Dětřich, což je současně první zmínka o hradu.

   Hrad byl rozvržen do dvou dílů, které odděloval příkop. Mohutný příkop přetíná i hřeben před hradem a také v severním mírnějším svahu bránil přístupu podélný příkop a val. Zbytky zdiva vystupující z valu ukazují na jeho původní obezdění.  Příjezdová komunikace nezvykle procházela šíjovým příkopem a ústila do boční brány předhradí. Na severu obdélného předhradí se nacházejí zbytky hospodářských budov a z jeho čelní zdi vystupuje hranolové těleso, pravděpodobně původní brána před změnou trasy cesty. S pozdním opevňováním souviselo též obezdění příkopu mezi předhradím a zadním hradem a příčné zdi, které bránily, aby do příkopu nevnikl nepřítel.

   Brána zadního hradu byla prolomena v obloukovitě rozepjaté štítové zdi, z níž zůstala bariéra s fragmenty zdiva a zbytek paty mostního pilíře u brány. Dolní část zadního hradu nese stopy po budovách hospodářského charakteru. Na severní straně byl ještě parkán s nepatrným zbytkem okrouhlého objektu, snad studniční vížky. Lichoběžné hradní jádro bergfritového typu se nachází ve zvýšené části zadního hradu. V jeho čele byl do nároží vetknut válcový bergfrit. Jeho zdivo sotva vystupuje na povrch, ale pískovcový okosený sokl je zřetelný. Vstup do jádra byl na severozápadě. Palác stál asi v nároží proti věži a vedle něho je ve skále vytesaná prohlubeň cisterny.

06.09.2007 20:29:44
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one