Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Ve zprávě k roku 1379 o vsi Malšíně se žádné feudální sídlo nezmiňuje. V roce 1394 se jméno Malšín vyskytuje v predikátu a první nesporná zmínka o hradu pochází až z doby okolo roku 1520, kdy se připomíná Malšín jako pustý zámek. Archeologické nálezy umožňují mít existenci hradu doloženou pro druhou polovinu 13. století a nelze tak vyloučit, že zanikl již před prvými písemnými zmínkami o vsi.

   Malý hrad byl založen na výrazném homolovitém vypreparovaném čedičovém kuželu. Dobře je dodnes čitelný průběh cesty, stoupající k hradu po východním úbočí. Ta ústí do příčného příkopovitého útvaru, který vyděluje z vrcholové plošiny níže položené valovitě vyhlížející zakončení na jižní straně. Vlastní vnitřní plocha hradu o délce 20 a šířce 8 m, protáhle pětibokého obrysu, je dnes téměř dokonale rovná. Její povrch byl však těžce postižen při stavbě věží a stabilizace trigonometrického bodu. Zástavba, která zde původně stávala, byla patrně dřevěná a nepříliš komplikovaná, nejspíše ji mohl tvořit pouze jediný objekt neznámého charakteru.

   Malšín je mimořádně zajímavou ukázkou malého hradu, stojícího blízko kvalitativní hranice mezi hradem a tvrzí. Reprezentuje kvalitativně nižší, dosud zcela nedostatečně poznanou úroveň šlechtických hradů 13. století. Z hlediska dalšího výzkumu jde o velmi perspektivní lokalitu, jejíž historická interpretace zůstává úkolem příštího bádání.

07.09.2007 06:46:34
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one