Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Archeologické nálezy umožňují klást počátky hradu na počátek 14. století. Prvá písemná zmínka o hradu pochází z roku 1343. Prvním známým majitelem je Jindřich Berka z Dubé. V rukách jeho rodu zůstal hrad až do svého zpustnutí v průběhu prvé poloviny a opuštění koncem 16. století. Již ve středověku se pod hradem lámal kvalitní kámen. Lom pokračoval ve své činnosti i po zániku hradu, posléze vstoupil i do jeho areálu, a do roku 1910 odtěžil většinu hradní plochy.

   Z hradu se dodnes dochovalo pouze torzo skalního hřebene s částí hradby, která obsahovala dnes nedochovanou bránu. Dle starých popisů i dochovaných reliktů se původně jednalo o dvojdílnou dipozici. Lehčeji opevněné předhradí se nacházelo u západní paty skalního hřebene. Jihozápadní nároží lichoběžníkového jádra zajišťoval válcový bergfrit, odstřelený v roce 1793. Staré popisy zmiňují i možnou existenci další věže na severní straně, která snad mohla mít i obytný charakter. Poloha paláce, ani další eventuální zástavby, není známa. Vědomosti o podobě hradu Milštejna zůstávají velmi fragmentární a tento stav se již vzhledem k zániku většiny hradního areálu sotva kdy podaří změnit k lepšímu. Se značnou rezervou je možno na základě existence okrouhlé věže uvažovat o zařazení tohoto hradu do kontextu hradů bergfritového typu.

07.09.2007 17:39:46
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one