Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Mírov patří k hradům, jež v průběhu svého episkopátu ( 1245 - 1281 ) založil olomoucký biskup Bruno ze Schauenburgu. S poněmčeným, ale českým jménem se hrad uvádí už roku 1266. Zadní hrad na půdorysu lichoběžníku byl bohužel silně barokně přestavěn a z jeho původní dispozice je zřejmé místo původního paláce na nejvíc chráněné jihozápadní straně a patrně věžovitá brána v severním nároží. Přestavbami byly spodní partie obvodní hradby značně rozšířeny sešikmenou přizdívkou.

   Po roce 1320 se Mírov stal správním centrem rozsáhlých biskupských lén v okolí a nejpozději tehdy bylo předhradí přestavěno do kamenné podoby. Jeho hradba uzavírala také tvar lichoběžníku. Pevný hrad odolal útoku husitů a významnou úlohu sehrál i v česko - uherských válkách. Biskup Tas z Boskovic se postavil proti králi Jiřímu a jeho posádka odtud napadla královy stoupence. Mírového mezidobí využil biskup Pavel z Miličína ke stavbě nebo přestavbě budovy při čelní hradbě jádra. Poměrně masivní trojprostorová budova má ještě v patře silné kamenné zdi.

   Velkou pozdně gotickou přestavbu hradu uskutečnil na konci 15. století biskup Jan Filipec. Další činnost je doložena za biskupa Marka Khuena, kdy opravili budovy předhradí a v hradu patrně vystavěli jihovýchodní křídlo.

   Za třicetileté války hrad několikrát úspěšně i neúspěšně obléhali a vzniklé škody napravil až Karel II. z Liechtensteina - Kastelkornu po roce 1655. Přestavba trvala dvacet let a kromě obnovy hradu tehdy vzniklo moderní barokní opevnění se šesti bastiony. Roku 1741 obsadili hrad bez boje Prusové. Přesto byla poslední obrana v roce 1805 symbolicky úspěšná.

   To už přestavěný hrad sloužil jako vězení. Nejprve byl jen kněžskou káznicí, kterou na něj roku 1761 přemístili z Hukvald, ale po polovině 19. století se přeměnil ve státní věznici. K tomuto účelu provedené stavební úpravy sice měly módní pseudogotický charakter, ale současně připravily hrad o poslední historické detaily. Věznice neblaze proslula za německé okupace i v období stalinského reálného socialismu.

07.09.2007 19:47:54
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one