Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Předchůdcem hradu bylo přemyslovské hradiště. Na jeho místě okolo poloviny 13. století založil tehdejší panovník kamenný hrad. Po roce 1334 Markvartici založili u hradu nové město. Hrad sám byl po polovině 14. století radikálně přestavěn. Další významné přestavby se dočkal za kancléře Českého království Jana ze Šelmberka na počátku 16. století. Po roce 1548 byl renesančně upravován a po požáru v roce 1555 přestavován Krajíři z Krajku snad stavitelem M. Borgollelim. Za třicetileté války hrad obsadili Švédové a v roce 1648 byl pobořen. Od počátku 18. století sloužil jako kasárna a k tomuto účelu byl v letech 1752-83 přestavěn Ignácem Palliardim, přičemž byl jeho palác o patro zvýšen. Do dnešní podoby ho pak formovaly úpravy v 19. a 20. století.

   O nejstarší podobě hradu nevíme doposud téměř nic. Nejstarší dochované konstrukce pocházejí ze 14. století, což bylo architektonicky dokázáno v případě nádvorní zdi zadního paláce. Hlavní doposud zachované hmoty jsou výsledkem pozdně gotické přestavby. Z té doby pochází radikální přestavba paláce s interiéry osvětlovanými velkými pravoúhlými okny a patrně i obě přiléhající čtverhranné věže, převyšující palác o dvě podlaží, a objekt tzv. Purkrabství. Ikonografické prameny dokládají mohutné opevnění proti městu s masivní vstupní branou. Na jihozápadní straně pod palácem vznikl doposud velmi dobře dochovaný polygonální bollwerk.

14.10.2007 12:15:06
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one