Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Doposud se předpokládalo, že hrad byl založen ve druhé polovině 14. století, dle archeologických nálezů vznikl však již podstatně dříve. S jeho jménem se poprvé setkáváme v přízvisku Adama Heřmana z Heřmanic k roku 1365. V roce 1380 ho držel Jindřich z Návarova a na přelomu 14. a 15. století se stal majetkem milce krále Václava IV. Jana Čúcha ze Zásady. Za husitských válek ho držel Čeněk z Návarova. Za vlády Jiřího Poděbradského se krátce dostal do jeho majetku, ale již roku 1469 byl jako majetek Zajíců z Házmburka obležen a dobyt jeho vojsky. Majitelé se pak rychle střídali, až se roku 1515 dostal do rukou Smiřických. Od Albrechta z Valdštejna ho roku 1627 získala Gertruda de Lamotte, za níž byl v roce 1643 obležen, dobyt a poničen Švédy. Roku 1644 ho pak císař Ferdinand III. nechal zbořit.

   Hrad má obdélné jádro se dvěma složitějšími stavbami, které jsou od předhradí odděleny dvěma příkopy. Čelo předhradí opevňuje štítová zeď se dvěma polookrouhlými baštami.

   Poznání tohoto zajímavého hradu nebyla doposud věnována odpovídající pozornost. Mohutné opevnění čela předhradí nejspíše vzniklo jako reakce na obležení v roce 1469 a náleží k nepočetným aplikacím štítové zdi v Čechách.

08.09.2007 09:02:03
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one