Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Historické zprávy z doby života hradu nejsou známy stejně jako jeho jméno. Název Hausberg patrně označoval již jen zbytky objektu, který A. Sedláček chybně ztotožnil s renesanční tvrzí Alberkem. Archeologické nálezy získané při povrchovém průzkumu dokládají existenci hradu od druhé poloviny 13. do prvé poloviny 14. století. K jeho zániku mohlo dojít nejpozději v souvislosti se založením hradu Eisenberka ( Jezeří ) v 60. letech 14. století.

   Dispozice hradu je trojdílná. Prvé předhradí za šíjovým příkopem mělo čistě obrannou funkci. Jeho východní stranu obíhal příkop s valem, pokračující dále až pod jádro. Na zadní stranu prvého předhradí se na obou stranách připojoval val před okružním příkopem, obíhajícím druhé předhradí. Do něho od západu vstupovala přístupová komunikace. V čele jádra hradu stál okrouhlý bergfrit, obíhaný plášťovou hradbou, do níž byla zapojena i vstupní brána. V nádvoří za věží se nachází úzký, obdélný, do skály zasekaný objekt. Nejchráněnější část jádra zaujal dvouprostorový palác. Všechny objekty v jádře se dochovaly v podobě výrazných reliéfních reliktů s ojediněle vystupujícími nepatrnými zbytky zdiva.

   Díky krátké době své existence i faktu, že zřejmě nebyl přestavován, představuje Neznámý hrad u Albrechtic ve vzácně čisté podobě dochovanou ukázku bergfritové dispozice. Užití prvého obranného předhradí, vyvolané nepochybně nepříznivou terénní konfigurací, je jedním z prvních projevů snah o oddálení prvého kontaktu s eventuálním nepřítelem co nejdál od hradního jádra. Tyto tendence se markantně projevily až na Bezdězu.

08.09.2007 10:35:49
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one