Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Hrad založil Přemysl Otakar II. V písemných pramenech se poprvé připomíná k roku 1265. Nižbor byl oblíbeným hradem krále Václava II. Počátkem lucemburské doby se ho zmocnil Vilém Zajíc z Valdeka, v roce 1320 se však vrátil koruně, setkáváme se s ním i v Majestas Carolina. Na počátku 15. století se nacházel ve špatném technickém stavu a v roce 1425 byl jako zpustlý lehce dobyt husity. Výraznější obnovy se zanedbaný hrad dočkal v 16. století, kdy se stal renesančním zámkem. Ač zastavován, zůstal až do roku 1601 korunním statkem. Dnešní podobu mu dala nepříliš kvalitní razantní valdštejnská barokní přestavba ve dvacátých letech 18. století.

   Hrad se nachází na klesající, tedy nepravé ostrožně, a proto bývala přední část jeho dvojdílné dispozice situována výše. V dnešní zástavbě se zde dochovaly pouze části obvodové hradby. Díky starým vyobrazením však víme, že se v nároží nad řekou vypínala okrouhlá věž. Daleko významnější pozůstatky středověké situace se dochovaly v zadním hradě. Stranu nad řekou zaujal dlouhý palác, který v patře obsahoval i sál s velkými kružbovými okny. U jeho čelního nároží dle ikonografických pramenů stávala další okrouhlá věž. Na zadní, nejchráněnější straně dispozice se k paláci připojovala výstavná kaple s nápadně mohutným zdivem, které naznačuje, že mohla mít v patře ochozovou tribunu. Spodní část stěn jejího polygonálně uzavřeného interiéru členily sedilie. Kapli obíhal parkán. Mezi kapli a palác byla vklíněna další okrouhlá, nejspíše flankovací věž, jejíž spodní část se doposud dochovala. Další zástavbu hradu, kterou je nutno předpokládat na straně nad Habrovým potokem, doposud neznáme.

   Vzhledem k existenci nejméně tří okrouhlých věží s flankovací schopností a možnému předpokladu existence dalších, zapadá hrad do kontextu francouzských kastelů.

08.09.2007 12:12:49
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one